Prejsť na obsah

Metóda Spinal Touch

MASÁŽE

Táto metóda patrí medzi jemné, neinvazívne dotykové terapie. Patrí medzi holistické metódy, ktoré pôsobia na telo celkovo. Ako taká nerieši čiastkové problémy organizmu, ale tým, že harmonizuje celok, aktivizuje vlastné regeneračné procesy organizmu, ktoré čiastkové problémy riešia tým najoptimálnejším spôsobom.
Pri aplikácii metódy sa napravuje ťažisko tela, dochádza k uvoľneniu panvovej oblasti krížopanvovobederného skĺbenia, všetkých častí chrbtice a okolitých svalových skupín.Dochádza k vyrovnaniu chrbtice do vzpriamenej polohy, k zlepšeniu prietoku energií v tele a tým k stimulácii prakticky všetkých telesných orgánov, hlavne tráviacich a vylučovacích.
Vzhľadom k previazanosti fyzického a psychického stavu organizmu dochádza k priaznivému pôsobeniu na fyzický stav tela.
Metóda vznikla pred viac ako 70 rokmi v Spojených štátoch. Do súčasnej podoby bola upravená pred 40 rokmi. Je rozšírená po celom svete, hlavne v USA, Veľkej Británii, Austrálii, Kanade, v Španielsku atď. U nás sa objavila v roku 2006.
Túto univerzálnu metódu je možné používať prakticky pre všetky skupiny ľudí, bez rozdielu veku, pri riešení problémov v oblasti fyzickej aj psychickej.
Kontraindikácie nie sú známe. Čiastočná kontraindikácia existuje pri epilepsii a ďalej pri onemocneniach infekčných, horúčkových a onemocneniach kože v kontaktných miestach.Návrat na obsah