Prejsť na obsah

GARANTI A PRÍSTROJE

    GARANTI

MUDr. M. MALAY
Odborný lekár FBLR
Odborný lekár pre fyziatriu,balneológiu a liečebnú rehabilitáciu- odborník pre manuálnu medicínu- absolvent Lekárskej fakulty      Univerzity Karlovej v Hradci Králové- 18 rokov praxe v odbore,5 rokov praxe ako športový lekár

MUDr. A. PEDAN
Odborný lekár FBLR
- internista, chiroterapeud, odborný lekár pre choroby chrbtice a pohybového aparátu, balneológie, neurologického, interného a           reumatologického charakteru.-Odborné atestácie: interné lekárstvo, športové lekárstvo, všeobecné lekárstvo, reumatológia, tropické           choroby, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.-Používa vlastnú autorizovanú pohybovú metódu liečby skolióz mladistvých a    detí ako aj rehabilitačnú metódu na liečbu Perthesovej choroby bedrového kĺbu a Scheuermanovej choroby chrbtice.-Liečba detských a adolescentných skolióz autokračnou myokorekčnou metódou a pohybovou liečbou-LTV v diagonálach aj v domácom prostredí po zaškolení rodiča.-Nekonvenčné prístupy pohybovej liečby, liečebnej gymnastiky a liečebného športu.-Predchádzanie vyššieho štádia skoliózy, ktorá by vyžadovala liečbu korzetovaním, prípadne operáciou-Autorizovaná metóda liečby aseptickej nekrózy hlavice BK – M. PERTHES, zlepšujúca dĺžku trvania liečby az o 2/3-Autokračná – myoosteostimulačná liečba osteoporózy u seniorskej populácie

Patrícia Hamříková Mgr. Bc.fyzioterapeut
Certifikát o aplikácii prístroja REBOX
Certifikát na cvičenie v závesnom systéme REDCORT
Osvedčenie – klasická a športová masáž
Osvedčenie – reflexológia nohy I + II /pohybový systém + vnútorné orgány
Osvedčenie – bankovanie – vákuová masáž
Osvedčenie – lymfodrenážna masáž
Osvedčenie – mäkké techniky
Osvedčenie – Dornova metóda a Breussova masáž
Diplom SHIATSU
Osvedčenie - Kranio-sakrálna osteopatia CSO I. a II.
Osvedčenie - Kranio-sakrálna osteopatia CSO III. a
Osvedčenie - Kranio-sakrálna osteopatia - mentálna detoxikácia


NAŠE PRÍSTROJE


Rebox-Physio
V Reboxu jsou generovány elektrické obdélníkové impulzy o frekvenci 2-4 kHz. Reboxové proudy jsou transkutánně přivedeny do léčené oblasti dotykem léčebné elektrody. Druhá válcová elektroda je ve styku s extracelulárními tekutinami.Během několika sekund dojde ke korekci lokální acidózy v léčené oblasti (analgetický efekt), zvýší se mikrocirkulace krve a lymfy a je pozorovatelný myorelaxační efekt. Tyto tři fyziologické efekty jsou pozorovatelné po již po několika minutách od aplikace reboxových proudů. Doba aplikace je řízena v závislosti na osmotických a onkotických poměrech ve tkáni. Zpravidla trvá 3 až 5 sekund v jednom bodě aplikace. Reboxové proudy ovlivní tkáň v oblasti o poloměru asi 1,5 cm od bodu dotyku.
Sledování střední hodnoty reboxového proudu v závislosti na čase má diagnostickou hodnotu a umožňuje monitorovat a řídit lěčebný proces. Za tím účelem je přístroj vybaven měřícím analogovým ústrojím.
Léčba Reboxem je vysoce efektivní v porovnání s klasickými elektroterapeutickými metodami. Proto byl i v USA udělen v roce 1990 patent číslo 4,942,880.
Rebox-Physio je vyráběn v souladu se současnými evropskými normami pro zdravotnické přístroje třídy IIa. Jakost výroby je zajištěna metodami ISO.
Přístroj je používán po celé Evropě, v USA, Japonsku a Austrálii. Jen v České republice je denně léčeno okolo 4.000 pacientů.


MOTOmed viva2
Motorem podporovaný léčebný pohybový přístroj s ideálním základním vybavením a obsluhou, určený pro handicapované osoby. Je určen k denně prováděnému pasivnímu, asistivnímu a aktivnímu pohybovému tréninku v rehabilitačních zařízeních, pečovatelských ústavech nebo v domácím prostředí. Je pojízdný a díky kovové konstrukci také stabilní. Nezabere více místa než židle.Přístroj MOTOmed viva2 s velkou obrazovkou ( cca. 11,3 x 8,4 cm ) a velkými, hmatatelnými tlačítky, je obzvlášť vhodný pro pacienty s těmito příznaky:
s omezenou pohyblivostí paží, rukou a prstů(přístroj má velká tlačítka a podložku pro ruce)poruchami zraku a vnímání(přístroj má velké číslice a znaky – asi 2 cm vysoké)nepatrnými vlastními silami a narušenou taktilní citlivostí na hloubky(přístroj rozlišuje aktivní a pasivní části cvičení citlivě na pohmat i viditelně)všeobecnými problémy chápání(součástí přístroje je automatické pomocné ovládací zařízení)
Samostatné a především bezpečné cvičení při ochrnutí, křečích nebo slabosti je předpokladem:
častého a denně prováděného využívání přístroje, úspěšnosti léčby a vyváženého poměru mezi náklady a prospěšností


Svetelná terapia BIOPTRON
Systém svetelnej terapie BIOPTRON je svetovo patentovaný zdravotnícky prístroj svetelnej terapie so špeciálnym opticky vyžarujúcim svetlom, ktoré je podobné časti elektromagnetického spektra prírodne produkovaného zo slnka, ale bez UV žiarenia.Svetelná terapia BIOPTRON môže pôsobiť prirodzeným spôsobom, podporujúc regeneračné a vyvažujúce funkcie tela, a preto pomáha telu aktivovať jeho vlastný, liečebný potenciál. Svetelná energia po preniknutí do tkanív napomáha procesu biostimulácie (to znamená, že pozitívnym spôsobom stimuluje rôzne biologické procesy v organizme, čím zlepšuje telesné funkcie).
Technológia zdravotníckeho prístroja BIOPTRON sa stala v medicíne všeobecne využívaná a akceptovaná ako jednoducho používateľná, účinná a nefarmakologická. Za viac ako 15 rokov klinického výskumu vo svete sa ukázalo, že napomáha pri konzervatívnej liečbe akútnych a chronických poranení, ako aj pooperačných rán.
Hypokratova filozofia liečby začala znovu ovplyvňovať oblasti medicíny: “Primum non nocere” (“V prvom rade neublížiť”) a “Uznávať liečivú silu prírody.
Harmonizovať metabolické procesyňovať obranyschopnosť organizmuť regeneračné a ozdravné procesy celého organizmuť hojenie ránňovať bolesť a znižovať jej intenzitupo úraze (posttraumatické rany)áleninyčné ranypredkolenia(preležaniny)ňovať bolesť a znižovať jej intenzitušovať rýchlosť a dĺžku chôdzeňovať svaly a zväčšovať rozsah pohybovšovať kvalitu spánkuť úľavu namáhaným svalomňovať bolesti kĺbovšovať rozsah aktívnych a pasívnych pohybov kĺbovžňovať rýchlejšiu rekonvalescenciu pohybového aparátuto vynikajúca doplnková liečba pri:pomliaždeninách, podvrtnutiach, presilení, vykĺbení, odreninách, porezaní, modrináchňovať bolesť a svalové napätiešovať kvalitu tkanivať opuchyýchľovať regeneračné procesy a hojenie rán.


S-E-T® Koncept
S-E-T® koncept je systematická aplikace Redcord® systému s různými rehabilitačními a tréninkovými cíli. Koncept zahrnuje několik druhů terapie a tréninkové principy, které postupně zdůrazňují sílu, stabilitu a senzomotorickou funkci. Součástí tohoto procesu je spolupráce s fyzioterapeutem a aktivní pokračování v osobním cvičení. Záměrem je podpořit dosažení dlouhodobého zlepšení funkce a snížení rizika návratu indispozice.S-E-T® koncept vychází z vědecky doložených principů. Většina účastníků studií využívajících S-E-T® koncept uvádí snížení bolesti, zlepšení funkce a zlepšení kvality života. Ukazuje se, že terapie dle principů S-E-T® má přetrvávající efekt. V současné době jsou započaty či naplánovány další studie fyzioterapeutů v různých zemích světa.
S-E-T® terapie se skládá z diagnózy a léčby. Diagnóza zahrnuje testování svalové tolerance progresivním zatížením v otevřeném a uzavřeném kinetickém řetězci spolu s konvenčními vyšetřeními používanými v diagnostice muskuloskeletálních poruch. Léčebný systém zahrnuje prvky jako je relaxace, cvičení rozsahu pohybu, trakce, trénink svalů ovlivňujících lokální stabilitu, senzomotorická cvičení, terapie a trénink v otevřeném a uzavřeném kinetickém řetězci, nácvik dynamické stability, vytrvalostní cvičení, skupinová cvičení, domácí cvičení dle individuálních cvičebních plánů Redcord® praxis.
Ukazuje se, že chronické obtíže pohybového aparátu jsou spojeny se sníženou senzomotorickou kontrolou a sníženou svalovou silou. Ačkoliv není s určitostí známo, nakolik jsou tyto změny signifikantní ve spojení s přechodem do chronického stavu, je důvodné se domnívat, že hrají zásadní roli u přetrvávajících obtíží.
S-E-T® terapie pomáhá obnovit sníženou sensomotorickou kontrolu, sílu, vytrvalost a kardiovaskulární funkce a zvyšuje tak toleranci ke stresu a napětí. Norský aparát Redcord® je nástrojem S-E-T® a je vhodný pro cvičení i pro sensomotorickou stimulaci. Navíc lze tento snadno ovladatelný aparát používat pro cvičení doma a tím podpořit dlouhodobý efekt terapie.


Metóda jednorázových rašelinových zábalov
Skladá sa z kombinovanej zábalovej formy: jedna zložka je z jedenkrát použiteľného rašelinového zábalu, druhá z opakovane použiteľného nosiča tepla, ktorý sa ohrieva vo vodnom kúpeli na teplotu až 63°C. Jednorázový rašelinový zábal sa skladá z balneologickej rašeliny naplnenej medzi priepustnou a nepriepustnou fóliou. Priepustná vrstva je smerom k telu pacienta pre vlastnú rašelinu nepriepustná, takže zamedzuje väčšiemu znečisteniu pokožky, avšak vo vode rozpustné peloidné zložky a huminové kyseliny môžu touto vrstvou neobmedzene prestupovať.Jednorázový rašelinový zábal sa samostatne nenahrieva! Pri izbovej teplote sa priloží nepriepustnou stranou na nahriaty nosič tepla a priepustnou stranou k telu pacienta. Počas prvých 3 minút stúpa teplota obkladu na tele pacienta. Pacient si postupne zvyká na aplikačnú teplotu. Aplikačná teplota medzi jednorázovým rašelinovým zábalom a telom pacienta potom dosiahne teplotu okolo 44°C a tá sa udrží s minimálnym poklesom počas celej doby procedúry ( do 20min. ). Aplikácia jednorázových rašelinových zábalov má tieto hlavné výhody:
použitie prírodných látok, stálej intenzity tepla, telo si zvyká na postupný nárast tepla, nárazové teplo ako pri aplikácii parafínu alebo parafanga, čistá terapia – pohodlie pre obsluhujúci personál, nízke prevádzkové náklady, nenáročnosť, možnosť rýchleho premiestnenia.

Pôsobenie rašeliny:
termofyzikálne: Jedným z hlavných efektov rašeliny je jej tepelný efekt, kedy teplo, získané jej ohriatím, sa šíri žiarením, prevodom a vedením. V porovnaní s tepelnou kapacitou vody je tepelná zotrvačnosť rašeliny 5,15 krát dlhšia, čo podporuje výrazný hlboko pôsobiaci tepelný efekt peloidu s lokálnou hyperémiou organizmu ako komplexná reflexná reakcia. Špeciálnou úpravou rašeliny podľa tejto normy sa podarilo tepelnú zotrvačnosť predĺžiť o 20% pri súčasnom zlepšení manipulácie s výrobkom.

biochemické: Súčasťou rašeliny sú tiež produkty humifikačného procesu (huminové kyseliny), ktoré sa pri priamej aplikácii stávajú súčasťou komplexného pôsobenia peloidov.
Rašelinový zábal doporučujeme pri:
Chronické stavy reumatického pôvodu, kontraktúry kĺbov a chrbtice, pre zvýšenie lokálneho prekrvenia

Kontraindikácie pre teplý zábal:
Akútne zápaly močových ciest, kardiologické ochorenia, poranenia kože, krvácanie, horúčkovité stavy
Ťažšie zápalové a iné akútne ochorenia kože
Ťažké obehové poruchy


Biotermický matrac
Matrac vyžaruje dlhé, infračervené žiarenie. Účinky tohto žiarenia sa neobmedzujú iba na zlepšenie krvného obehu, posilňovanie imunity a metabolizmu, ale pôsobí aj proti baktériám.
posilňuje imunitu a zvyšuje odolnosť voči chorobám
znižuje riziko prechladnutia
zmierňuje bolesti pri reumatizme
zmierňuje bolesti kĺbov a svalov
podporuje regeneráciu
podporuje produkciu melatonínu (spánkového hormónu)TDP Miracle lamp

BIOquant
registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Efektívnosť metodiky je porovnateľná s vnútrožilovým ožarovaním krvi, ale svojou neinvazívnosťou umožňuje oveľa viac aplikácií a tým má aj oveľa väčší efekt na krv a jej komponenty.

Vhodnosť metódy:
Vhodná pre starých i mladých, chorých i zdravých, vysokovýkonných i slabých, využívajúcich fyzické i mentálne schopnosti, teda pre všetkých, ktorých zaujíma ako vyzerajú, ako sa cítia, a chcú niečo urobiť pre svoje zdravie a svoju výkonnosť.

Vlastnosti BIOquantu:
Jedná sa o laserový polovodičový prístroj s výkonom 3,4,5 mW, 650nm vlnovej dĺžky, s jednoduchou obsluhou, svetlom na výstupe s vynikajúcim účinkom na ľudské zdravie a krvné bunky ako iďalšie komponenty krvného séra. Toto svetlo sa vyznačuje neobvykle vysokouťou interferencie a vlastnosti koherencie a polarizácie sa zachovávajú na veľkej dĺžke. Klinicky testovaný s potvrdeným účinkom jedinej aplikácie v porovnaní s ožarovaním krvi v žile, ako i s klinicky testovanými výsledkami viacerých aplikácii a vplyvom na klinické výsledky pacientov v porovnaní s vnútrožilovou aplikáciou HeNe lasera. Chránený ochrannou známkou BIOquant (TM), a patentovaným nosovým aplikátorom. Právom tvrdíme, že sa účinkom vyrovná vnútrožilovým laserom a preto zaberá na viac ako 130 diagnóz.

TRANSAIR 04
Tento prístroj je určený pre medicínske zariadenia rôzneho typu. Obzvlášť je vhodný pre použitie u tých prípadov, kde je nevyhnutné využívať silu prúdu viac ako 3 mA. Napr.: pri silných bolestiach, liečba alkoholizmu, narkománie atď. Prístroj je vybavený kontrolou frekvencie impulzu, indikátorom času seansu so spätným odčítaním, možnosťou úpravy frekvenčnej modulácie a funkciou autokontroly. V schéme je zapracovaný mnohoúrovňový elektronický systém ochrany pacienta.,

Návrat na obsah