Prejsť na obsah

CANISTERAPIA

TERAPIE

                                                                                      PRIHLÁŠKY DO CANIS CLUBU V TRENČÍNECANISTERAPIA pre ZŤP, deti a seniorov

Canisterapia:
je interaktívna forma podpornej terapie za pomoci psíka. Prítomnosť psa-terapeuta sa využíva ako aktivačný prvok na  dosiahnutie výsledkov terapie. U klienta vzbudzuje záujem, zvedavosť a prirodzenú spoluprácu, rozveseľuje, odvádza  pozornosť od vlastných problémov a bolestí, je zdrojom nových podnetov a spestrením života. Hra, súťaženie, cvičenie, hladkanie, česanie ale aj cielené uvoľňovanie v blízkosti chlpáča vytvára príjemnú aľnenú atmosféru a prináša prekvapivé výsledky. Canisterapia posilňuje žiaduce, alebo pomáha utlmovať nežiaduce chovanie (napr. liečenie fóbií, alebo nácvik jemnej motoriky). Stretnutia so psíkom prinášajú efekt vo forme prirodzeného zlepšenia komunikácie, odbúravanie stresu, uzavretosti, apatie. Všetky aktivity so psíkom sú zamerané na zvýšenie kvality života pacienta. Canisterapeut spoločne so psom-terapeutom sú dlhodobo začlenení do liečebného procesu.
Canisterapia môže byť realizovaná individuálnou alebo skupinovou formou.

Náš canisterapeutický tím:
Canisterapeut: Mgr. Mária Tichá:
Máj 2004: Masmediálne štúdiá
Máj 2009: "Príprava na výkon činnosti inštruktora canisterapie", EUROCANIS, SR
Február 2011: „Canisterapia v so zameraním na deti aádež“, PIAFA, ČR
Pes-terapeut: Neri
Súčka kríženca, nar. 2008, absolvovala odborné skúšky podľa skúšobného poriadku EUROCANIS o psa-terapeuta  využívaného k osobnosti:
máj 2009
október 2010
Prax:
2009-2010, AAA, individuálna forma terapie, klient s poškodením centrálneho nervového systému.

Návrat na obsah