Prejsť na obsah

CANISCLUB

                                                                                 PRIHLÁŠKY DO NÁŠHO CANISCLUBU

                                              Stretávame sa každý UTOROK od 16.00 do 17.00
                                                Bližšie informácie získate na čísle 0905 121 089

Canisterapia:
je interaktívna forma podpornej terapie za pomoci psíka. Prítomnosť psa-terapeuta sa využíva ako aktivačný prvok na  dosiahnutie výsledkov terapie. U klienta vzbudzuje záujem, zvedavosť a prirodzenú spoluprácu, rozveseľuje, odvádza  pozornosť od vlastných problémov a bolestí, je zdrojom nových podnetov a spestrením života. Hra, súťaženie, cvičenie, hladkanie, česanie ale aj cielené uvoľňovanie v blízkosti chlpáča vytvára príjemnú aľnenú atmosféru a prináša prekvapivé výsledky. Canisterapia posilňuje žiaduce, alebo pomáha utlmovať nežiaduce chovanie (napr. liečenie fóbií, alebo nácvik jemnej motoriky). Stretnutia so psíkom prinášajú efekt vo forme prirodzeného zlepšenia komunikácie, odbúravanie stresu, uzavretosti, apatie. Všetky aktivity so psíkom sú zamerané na zvýšenie kvality života pacienta. Canisterapeut spoločne so psom-terapeutom sú dlhodobo začlenení do liečebného procesu.
Canisterapia môže byť realizovaná individuálnou alebo skupinovou formou.

Návrat na obsah