Prejsť na obsah

SPONZORI/2%

                                                                              OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE KUKO PREVÁDZKUJÚCE RZ DEJDARKA 2% Z DANÍ
                                                                                                                                 www.dejdarka.sk
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali práve naše občianske združenie, ktoré sa venuje primárne postihnutým deťom a to nielen DMO  a sekundárne každému kto potrebuje pomoc.  Naše rehabilitačné zariadenie disponuje slušným zázemím, ale nakoľko ide vývoj dopredu, aj my musíme naše vybavenie prispôsobovať aktuálnym trendom a potrebám našich klientov. Okrem toho DOTUJEME každé jedno cvičenie detských pacientov tak, aby si mohli terapie na špičkovej úrovni dovoliť všetci rodičia. Veríme, že Vami poukázaná suma nájde presného adresáta a svojím vkladom pomôžete nielen našim malým pacientom, ale každému človeku, ktorý potrebuje našu pomoc.    Ďakujeme...
                                          

                                                                                       Informácie o našom združení k vyplneniu daňových formulárov:
                                                               IČO: 42024404  PRÁVNA FORMA: občianské združenie OBCHODNÉ MENO: OZ KUKO
                                                                                   ULICA:  Soblahovská  ČÍSLO: 21/30 PSČ: 911 01 OBEC: Trenčín

                                                                           Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby za rok 2013:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2014) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane
vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane VYPLNÍ v časti IV. riadok 3.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2014) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane
označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. riadky 1 a 2.
 - V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
- Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v prílohe.
- Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
- Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.


Účet KUKO o.z.
0274437373/0900
IČO:
42024404


Ďakujem všetkým sponzorom za pomoc a podporu...

Nadácia Slovenskej sporitelne
mesto TRENČÍN
televízia Markíza
Rotary klub Trenčín
Únia žien slovenska
Vega Solutions
VH.IT
Trenab Trenčín
T-COM
CIRKULART
EUNICA
LAUGART
POHODA

Návrat na obsah